Trudne pytania

Dlaczego warto sprzedać zadłużoną nieruchomość?

Wspomnieliśmy już, że sprzedaż zadłużonego mieszkania na drodze licytacji komorniczej jest dla osoby zadłużonej najgorszym z możliwych rozwiązań. Dlaczego warto sprzedać zadłużone mieszkanie samodzielnie? Podczas aukcji, nieruchomość może zostać sprzedana nawet za 2/3 jej wartości rynkowej. Ponadto, dłużnik ponosi niemałe koszty komornicze czyli koszty przeprowadzenia egzekucji. W konsekwencji, sprzedaż zadłużonego mieszkania przy udziale komornika, jest dla dłużnika mówiąc wprost nieopłacalna. Sprzedaż mieszkania zadłużonego samodzielnie, pozwala pozostać właścicielowi nieruchomości z większym zyskiem.