Trudne pytania

Jak sprzedać mieszkanie z komornikiem?

Bez względu na rodzaj czy przyczynę powstania zadłużenia, brak interwencji i prób dokonania spłaty długu przez właściciela nieruchomości prowadzi do rychłego spotkania z komornikiem. W tej kwestii warto wiedzieć, że sprzedaż mieszkania z komornikiem jest możliwa do zrealizowania, nawet gdy już wszczęto egzekucję i fakt ten został potwierdzony wpisem w księdze wieczystej nieruchomości. Podkreślamy – nawet wtedy właściciel nieruchomości może dokonać jej sprzedaży samodzielnie i na własnych zasadach, przy zachowaniu pewnych warunków. Jak sprzedać mieszkanie zadłużone, zajęte przez komornika? Aby tego dokonać, należy poinformować komornika o chęci sprzedaży, a następnie złożyć wniosek do wierzyciela w celu cofnięcia egzekucji i uniknięcia eksmisji. Oczywiście, wierzyciel prawdopodobnie nie będzie skłonny od tak, przystać na prośbę dłużnika. Może w tym pomóc zdecydowany kupiec – np. Skup nieruchomości zadłużonych, z którym właściciel zadłużonego lokalu podpisze umowę przedwstępną. Dokument, będzie dowodem potwierdzającym chęć uregulowania zobowiązania, dzięki czemu wierzyciel będzie w większym stopniu skłonny wycofać roszczenie. Utrudniając lub unikając kontaktu z komornikiem, dłużnik działa na swoją niekorzyść.

Skup nieruchomości zadłużonych pomaga osobom zadłużonym wyjść z trudnej sytuacji finansowej w jakiej się znaleźli. Pracownicy firmy świadczą fachową pomoc: prowadzą rozmowy i negocjują warunki spłaty z komornikiem. Płatność, przy sprzedaży nieruchomości zadłużonej odbywa się za gotówkę, a zatem wszelkie zobowiązania są bezzwłocznie regulowane. Transakcja finalizowana jest pod okiem notariusza.